Trung tâm BTXH: Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Thứ sáu - 14/10/2022 01:15 259 0
Chiều ngày 13/10/2022, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và lồng ghép Sinh hoạt Quy chế dân chủ tại đơn vị quý III năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có bà Tô Hồng Nguyên - UVBCH Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Bí thư Chi bộ VII, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu. Cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, các đồng chí là Trưởng, Phó các Bộ phận chuyên môn và toàn thể viên chức và người lao động tại Trung tâm.
QUANG CẢNH BUỔI HỘI NGHỊ
Quang cảnh buổi Hội nghị. Ảnh: HTH
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sự giúp đỡ tích cực của các phòng chuyên môn thuộc Sở, sự phối hợp giữa các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại Trung tâm. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 của đơn vị và tình hình hoạt động của Công đoàn bộ phận Bảo trợ xã hội trong thời gian qua, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
- Ban Giám đốc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho viên chức và người lao động qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng; các buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 
- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, trong đó chú trọng công tác: Chăm sóc và nuôi dưỡng, theo dõi sức khỏe hàng ngày; chính sách BHYT, hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng đúng theo quy định. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đối tượng qua các buổi sinh hoạt đối tượng hàng tháng; khó khăn, vướng mắc của viên chức và người lao động, kịp thời xử lý đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động; Quan tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động của đơn vị phù hợp chuyên môn nghiệp vụ của từng viên chức, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ cho viên chức và người lao động; việc tuyển dụng, sử dụng người lao động được thực hiện công khai, minh bạch đúng theo quy định pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm: thực hiện nâng lương thường xuyên cho 03 viên chức (theo QĐ của Giám đốc Sở), ra quyết định nâng lương thường xuyên cho 07 nhân viên (theo văn bản hiệp y của Giám đốc Sở); Trung tâm chấm dứt 05 hợp đồng lao động, tuyển dụng mới 06 hợp đồng lao động. Tổng số viên chức và người lao động có mặt hiện tại là 31 người (09 biên chế và 22 định suất).
- Ban giám đốc thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thái độ giao tiếp, tác phong của đội ngũ viên chức và người lao động trong thực hiện các chính sách trợ giúp đối tượng đúng theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, sinh hoạt quy chế dân chủ tại đơn vị, đặc biệt Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.
- Ban Giám đốc luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an toàn các nhóm đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại đơn vị. Quản lý, sử dụng tốt nguồn điện của đơn vị, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy; kiểm tra, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, bổ sung kịp thời các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn và sẵn sàng trong công tác PCCC, CNCH tại đơn vị. 
- Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, từ đó đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Từ đầu năm đến nay có 01 viên chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ đào tạo không tập trung; 01 nhân viên tham gia tập huấn công tác chuyên môn y tế; 01 viên chức tham gia Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; 01 viên chức tham gia tập huấn Dân quân tự vệ năm 2022; 02 lượt viên chức tham dự Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm triển khai mô hình Trung tâm Dịch vụ một cửa hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Nha trang và tập huấn công tác trẻ em tại TP Cần Thơ; 02 viên chức tham gia Hội thảo, tập huấn mạng lưới kết nối của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, tại Huế. Lập danh sách đăng ký cho 01 viên chức và 01 nhân viên tham gia khóa đào tạo cán bộ quản lý trợ giúp xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần khóa I/2022; nghiệp vụ công tác xã hội với trẻ tự kỷ năm 2022; 01 viên chức tham gia kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính hoặc tương đương; 02 viên chức đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Đề án mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2022-2030 (phê duyệt tại Quyết định số 6705/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/8/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn chỉnh lại Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm; Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy bên trong theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH đối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bạc Liêu trình cấp có thẩm quyền đang xem xét, phê duyệt.
- Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng và thời gian theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận 12 đối tượng mới ; bàn giao 02 đối tượng người già neo đơn về gia đình và địa phương tái hòa nhập cộng đồng; 06 đối tượng người già neo đơn khuyết tật đặc biệt nặng chết tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu do bệnh. Tổng số đối tượng hiện tại của Trung tâm là 80 đối tượng. Trong đó: Người cao tuổi neo đơn là 48 đối tượng (Khuyết tật 27), trẻ em là 28 đối tượng (Khuyết tật 11), người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin là 02 đối tượng (Nam), 02 đối tượng bảo vệ khẩn cấp (01 đối tượng người già và 01 đối tượng trẻ em bị bạo hành).
- Trung tâm luôn chú trọng công tác giáo dục, phối hợp tốt các điểm trường đóng trên địa bàn và các cơ sở dạy nghề trong tỉnh để tạo điều kiện cho trẻ trong độ tuổi học văn hóa được đến trường và tham gia học các lớp đào tạo nghề phù hợp. Hiện nay, Trung tâm có tổng số 11 trẻ được học văn hóa và học nghề. Trong đó: 05 trẻ học cấp I, 03 trẻ học cấp II và 03 trẻ học nghề. 
- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan y tế chuyên môn trong quản lý và chăm sóc đối tượng nhiễm COVID-19  . Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trạm Y tế xã Hưng Hội hoàn thành tiêm mũi 4 cho 100% viên chức, người lao động và 81 đối tượng. Phun khử khuẩn định kỳ các khu vực bằng hóa chất Cloramin B 0.25% và phun thuốc diệt muỗi tại đơn vị.
- Đảm bảo tốt công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng, công tác quản lý thẻ BHYT được theo dõi và cập nhật thường xuyên, kịp thời. Trong 9 tháng đầu năm 2022 đăng ký khám và nhận thuốc BHYT ngoại viện cho 510 lượt đối tượng; thực hiện tốt việc quản lý ca và nhận thuốc tâm thần cho đối tượng định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bạc Liêu, đưa 02 trẻ tiêm ngừa theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đúng thời gian quy định. Cơ số thuốc điều trị thông thường đảm bảo đầy đủ kịp thời; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ thuốc thông thường cho 700 lượt đối tượng với tổng số tiền 51.577.000đ (năm mươi một triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn đồng); dự trù cơ số thuốc điều trị và vật tư y tế cho hàng tháng các ngày nghỉ Tết và ngày nghỉ lễ.
BC CÔNG ĐOÀN
Bà Dương Thị Mây-Phó Giám đốc TTBTXH, Chủ tịch Công đoàn BP BTXH phát biểu tại Hội Nghị. Ảnh: HTH

Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã thẳng thắng đánh giá những tồn tại về hạn chế, khó khăn nhất định như:  
- Hiện tại các khu nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đã xuống cấp, có nhiều vết nứt, sạt lún, chưa có phòng sinh hoạt chung cho đối tượng nên phần nào đã ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của đối tượng cũng như hoạt động chuyên môn của đơn vị.
- Tổng số người làm việc của đơn vị được giao hàng năm chủ yếu là định suất, với mức khoán chi cho định suất thấp nên Trung tâm cũng gặp khó khăn, chỉ đủ chi lương và ngoài ra không đủ chi các khoản hỗ trợ khác theo quy định; không được cấp trên cơ sở dự toán các khoản đóng góp, phụ cấp và định mức phân bổ nên đơn vị khó khăn trong việc cân đối kinh phí để chi trả cho người lao động, nhất là khi tăng hệ số lương thường xuyên, tăng lương cơ sở cũng như việc không tuyển được hợp đồng lao động có chuyên môn để đảm bảo chất lượng phục vụ do không đủ kinh phí thực hiện (đặc thù của đơn vị trực 24/24 để chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, với mức lương thấp nên người lao động chưa an tâm công tác gắn bó công việc lâu dài với đơn vị; đối tượng ốm đau đi viện điều trị thường xuyên nên rất khó khăn trong việc bố trí nhân viên chăm sóc tại bệnh viện cũng như tại Trung tâm). 
- Ban Chấp hành công đoàn chưa đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt; chương trình, kế hoạch hoạt động chậm được cải tiến, triển khai thực hiện, chưa mang lại nhiều mô hình hoạt động thiết thực; hoạt động phong trào còn hạn chế. Đời sống của công đoàn viên còn gặp rất nhiều khó khăn do thu nhập thấp so với giá tiêu dùng, sinh hoạt hàng ngày, từ đó ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia đình; tinh thần chưa thật sự an tâm công tác.

KẾT LUẬN
Bà Tô Hồng Nguyên - Bí thư Chi bộ VII, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội ​phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: HTH
Trước những hạn chế, khó khăn nêu trên, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành công đoàn bộ phận BTXH đề ra chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm, cụ thể như sau: 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Ban Giám đốc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến viên chức và người lao động. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đối tượng qua các buổi sinh hoạt đối tượng hàng tháng; khó khăn, vướng mắc của viên chức và người lao động, kịp thời xử lý đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở sớm xem xét sửa chữa các khu nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đã xuống cấp để tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Công tác tổ chức
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động của đơn vị phù hợp chuyên môn nghiệp vụ của từng viên chức, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
- Quan tâm làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo Sở, cấp có thẩm quyền sớm xem xét, phê duyệt Phương án tự chủ 2022-2026; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm; Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy bên trong theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH đối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bạc Liêu. 
3. Về tài chính
Tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng tại Trung tâm theo đúng quy định.
4. Công tác cải cách, giải quyết TTHC
Công tác công khai TTHC; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thời gian quy định. Các chế độ thông tin kịp thời, công tác báo cáo thường xuyên và đột xuất đảm bảo hiệu quả đúng thời gian quy định.
5. Công tác tiếp nhận; quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng
- Cập nhật kịp thời các văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách trợ giúp xã hội của đối tượng đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng cho đối tượng bảo trợ xã hội.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra lưu trữ hồ sơ, thường xuyên cập nhật thông tin đối tượng, quản lý chặt chẽ theo quy định.
6. Về văn hóa, giáo dục - Y tế
- Tiếp tục phối hợp tốt các điểm trường đóng trên địa bàn và các cơ sở dạy nghề trong tỉnh để tạo điều kiện cho trẻ trong độ tuổi học văn hóa được đến trường và tham gia học các lớp đào tạo nghề phù hợp. 
- Tăng cường về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; chú trọng công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cơ quan. Trong đó, kiểm tra về chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn theo quy định; tổ chức họp đối tượng định kỳ nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn và đề xuất giải pháp phục vụ tốt cho đối tượng.
7. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội
- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an toàn các nhóm đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại đơn vị. 
- Chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chổ của đơn vị đạt hiệu quả, kịp thời (nếu có).
8. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao đông về thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thông qua người lao động tuyên truyền đến gia đình thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thái độ giao tiếp, tác phong của đội ngũ viên chức và người lao động trong thực hiện các chính sách trợ giúp đối tượng đúng theo quy định.
9. Công tác đoàn thể
- Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Thường xuyên quan tâm, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ, động viên đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, từ đó giúp đoàn viên công đoàn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "xanh-sạch-đẹp", duy trì thực hiện tốt phong trào "chia sẻ yêu thương"; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Tác giả bài viết: HT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây