TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Email:ttbtxh@baclieu.gov.vn
Điện thoại:02913610237
Số fax:02913611688
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà TÔ HỒNG NGUYÊN
Điện thoại:
02913678789
Email: hongnguyenttbtxh@gmail.com
GIÁM ĐỐC
UVBCH Đảng ủy Sở LĐTBXH, Bí thư chi bộ VII
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Bà TÔ HỒNG NGUYÊN
2 Bà DƯƠNG THỊ MÂY
Điện thoại:
02913678787
Email: maybl_85@yahoo.com.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó Bí thư chi bộ VII
Đại học Kế toán
Bà DƯƠNG THỊ MÂY
3 Bà TRƯƠNG MINH THUỲ
Điện thoại:
02913678788
Email: minhthuy200583@gmail.com
PHÓ GIÁM ĐỐC
Chủ tịch công đoàn
Đại học Kế toán
Bà TRƯƠNG MINH THUỲ
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Email:btxhbaclieu@gmail.com
Điện thoại:02913610237
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông HUỲNH PHƯƠNG TRÚC
Điện thoại:
02913610237
Email: bstruc12@gmail.com
TRƯỞNG PHÒNG
Đại học Luật
Ông HUỲNH PHƯƠNG TRÚC
2 Bà LƯU KIM CHINH
Điện thoại:
02913610237
Email: kimchinh1985@gmail.com
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đại học Kế toán
Bà LƯU KIM CHINH
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông BÙI HOÀNG PHÚC

Email: buihoangphucbtxhbl@gmail.com
TRƯỞNG PHÒNG
Đại học Luật
Ông BÙI HOÀNG PHÚC
PHÒNG Y TẾ - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Điện thoại:02913678786
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông CHÂU VĂN TỚI
Điện thoại:
02913678786
Email: chautoi.ctxh@gmail.com
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phó Chủ tịch công đoàn
Cừ nhân Y tế công cộng
Ông CHÂU VĂN TỚI
PHÒNG CHĂM SÓC KHẨN CẤP VÀ DÀI HẠN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà PHẠM THỊ CẨM PHƯỜNG

Email: camphuongbtxh@gmail.com
TRƯỞNG PHÒNG
Chi ủy viên chi bộ VII
Đại học Luật
Bà PHẠM THỊ CẨM PHƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây