ẢNH HOẠT ĐỘNG
KET-LUAN.png QD.jpg HN-07-10-2022.jpg QUANG-CANH-2.png BC-CONG-DOAN.png DV-Y-KIEN-1.png QUANG-CANH-BUOI-HOI-NGHI.png DV-Y-KIEN-2.png z3858893242053-56c3d89bb689b896098de1d4d5eda623.jpg 35fcafbf6772a32cfa632.jpg 98db7593bd5e7900204f3.jpg 8328097cc1b105ef5ca04.jpg 3d408371849a40c4198b3.jpg bcdd650862e3a6bdfff29.jpg 8cddaef0a91b6d45340a1.jpg 083ea40aa3e167bf3ef02.jpg 673c950592ee56b00fff4.jpg a1.jpg 1.jpg 2.jpg a3.jpg c92fd5098dbe40e019af10.jpg 1e05a913f1a43cfa65b53.jpg 4aeb7cc9247ee920b06f9.jpg 8cc65dd50562c83c91732.jpg c8a6b48cec3b2165782a8.jpg Ban đại diện Hội NCT tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên sức... Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số... Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số... Quang cảnh buổi họp mặt Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại... Quang cảnh buổi họp mặt. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên sức... Quang cảnh buổi họp mặt 2 Chủ tịch công đoàn BP và Giám đốc Trung tâm ký kết giao ước... Đoàn viên công đoàn phát biểu tại Hội nghị.jpg Quang cảnh hội nghị.jpg Quang cảnh hội nghị 2.jpg 65f80f9188687b3622794.jpg Phat-bieu-8-3.jpg 27-2-2021.jpg Chi-uy-va-BCH-cong-doan-tang-hoa-BGD-ngay-8-3.jpg nu-cong-doan4.jpg Chi-uy-va-Doan-vien-nam-tang-hoa-chuc-mung-nu-cong-doan.jpg 76036269e59016ce4f813.jpg nu-cong-doan.jpg nu-cong-doan3-3.jpg 27-02-2021.jpg 67c5e22871fa82a4dbeb5.jpg c4c6f8216bf398adc1e28.jpg 72ba7a5ce98e1ad0439f9.jpg c51cd4f74725b47bed347.jpg 84b7895f1a8de9d3b09c6.jpg SINH-HOAT-CHUYEN-DE-THANG-3-2021.png 08bf884c1b9ee8c0b18f4.jpg 9f241b0c9fde6c8035cf2.jpg 6026ba0b3ed9cd8794c81.jpg BA-NGUYEN-THUY-NHU-PHAT-BIEU-CHI-DAO-HOI-NGHI.jpg 9997f04d05a1f6ffafb010.jpg BA-NGUYEN-THUY-NHU-TANG-GIAY-KHEN-CHO-CBVC-TRUNG-TAM.jpg QUANG-CANH-HOI-NGHI.jpg BA-TO-HONG-NGUYEN-TIEP-THU-Y-KIEN-CHI-DAO.jpg 32e4943e61d2928ccbc312.jpg FB-IMG-1600858377197.jpg 1.jpg FB-IMG-1600858401076.jpg 2.jpg 1-6.jpg 1.jpg Thu-Thao1.jpg 2.jpg TRAO-QUYET-DINH-KET-NAP-DANG-VIEN-MOI-CHO-DOAN-VIEN-UU-TRU-D 21167345-2007758529454595-1179534886869175176-o.jpg 58599163-2375087026055075-2269591964817031168-n.jpg z2160283640115-b25b44a103a6c3c484bc7068c52d643e.jpg 68cf9793718180dfd990.jpg 3-Hoi-thao-chuyen-de-thang-12-2020-1.jpg z2160283653657-1a6fbc2868f213f695908dc20045ad82.jpg z2160283655852-6aacc12b2c73322d4a6a973af99a789a.jpg Hoi-thao-chuyen-de-thang-12-2020-3.jpg 4c7525773fc0c09e99d16.jpg 1ccb09eb6c5a9304ca4b24.jpg nguyen.jpg 4da705ac1f1be045b90a5.jpg 1f6820e95a58a506fc4973.jpg fe3f06c40373fc2da5621.jpg c1ec09216c9093ceca8137.jpg 0fda530e29bfd6e18fae86.jpg dda252a42815d74b8e0447.jpg 1bb544a45e13a14df8024.jpg 6.jpg 7.jpg 2.jpg 3.jpg 123.jpg 5.jpg 10.jpg 4.jpg dc41.jpg 8.jpg BCH.jpg TAP-THE-DANG-VIEN-CHI-BO-VII-DANG-BO-SO-LAO-DONG-NK-20-22.jp BIEU-QUYET-CHI-TIEU-NGHI-QUYET-TAI-DAI-HOI-CHI-BO-VII-DANG-U Dc-NGUYEN-VAN-VU-P-BI-THU-DANG-UY-PHAT-BIEU-KHAI-THONG-TIEU- Dc-NGUYEN-VAN-VU-P-BI-THU-DANG-UY-SO-LAO-DONG-TANG-HOA-CHUC- 1.jpg 4.jpg 0.jpg 3.jpg 6.jpg 2.jpg 5.jpg
VĂN BẢN ÁP DỤNG

683/QĐ-UBND

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm BTXH trực thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bạc Liêu

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1411 | lượt tải:79

20/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15/03/2021 QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Thời gian đăng: 02/10/2021

lượt xem: 763 | lượt tải:235

951/VBHN-BTP

Nghị định 951/VBHN-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1512 | lượt tải:0

24/2019/NĐ-CP

Nghị định 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 930 | lượt tải:0

01/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1326 | lượt tải:0

15/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND Quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam / dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc t

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 664 | lượt tải:0

103/2017/NĐ-CP

Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1323 | lượt tải:0

25/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 820 | lượt tải:0

114/2016/NĐ-CP

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 768 | lượt tải:0

24/2014/TT-BTP

Thông tư 24/2014/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 919 | lượt tải:0

15/2014/TT-BTP

Thông tư 15/2014/TT-BTP Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 706 | lượt tải:0

26/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật

Thời gian đăng: 02/10/2021

lượt xem: 694 | lượt tải:209

146/2012/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 760 | lượt tải:0

28/2012/NĐ-CP

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Thời gian đăng: 02/10/2021

lượt xem: 986 | lượt tải:430

21/2011/TT-BTP

Thông tư 21/2011/TT-BTP Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 789 | lượt tải:0

12/2011/TT-BTP

Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 713 | lượt tải:0

19/2011/NĐ-CP

Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 796 | lượt tải:0

52/2010/QH12

Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 715 | lượt tải:0

2298/QĐ-UB

Quyết định 2298/QĐ-UB ngày 12/12/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 783 | lượt tải:0
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,048
  • Tháng hiện tại428,752
  • Tổng lượt truy cập98,768,440

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu tiếp Đoàn công tác Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh đến thăm và làm việc 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu tiếp Đoàn công tác Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh đến thăm và làm việc   

Chiều ngày 10/4/2024, Đoàn Công tác Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh do đồng chí Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Xem tiếp 

trao quyết định

Chi bộ VII tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới  

Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. 

Xem tiếp 

 
 
Ảnh minh họa

“Nghỉ việc thầm lặng”​ đang âm ỉ trong Gen Z  

Quiet quitting (tạm dịch là “nghỉ việc thầm lặng” hay “làm việc cầm chừng”) được cho là một xu hướng không lành mạnh có thể sẽ bùng phát trong năm 2024. Xu hướng này đang âm ỉ và lan rộng trong một bộ phận Gen Z, làm gia tăng tình trạng người đi làm kiệt quệ và gây khó cho các doanh nghiệp quản lý lao động.

Xem tiếp 

 
 
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây