• Thông tin tìm thân nhân đối tượng
   29/03/2023 05:43

  Thông tin tìm thân nhân đối tượng

  Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 24/3/2023 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu có tiếp nhận bảo vệ khẩn cấp 01 người không xác định được các thông tin cá nhân rõ ràng; được UBND xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bàn giao.

 • Thông báo tạm ngưng tiếp nhận các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội
   18/04/2023 05:49

  Thông báo tạm ngưng tiếp nhận các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

  Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thống nhất cho đơn vị tạm ngưng tiếp nhận các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội vào chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở để tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các khu nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đã xuống cấp.
  Tuyển dụng lao động, tháng 11.2022
   04/11/2022 05:58

  Tuyển dụng lao động, tháng 11.2022

  Xét nhu cầu công việc, tháng 11.2022 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng 02 hợp đồng lao động.

VĂN BẢN ÁP DỤNG

683/QĐ-UBND

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm BTXH trực thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bạc Liêu

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1266 | lượt tải:42

20/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15/03/2021 QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Thời gian đăng: 02/10/2021

lượt xem: 550 | lượt tải:182

951/VBHN-BTP

Nghị định 951/VBHN-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1337 | lượt tải:0

24/2019/NĐ-CP

Nghị định 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 734 | lượt tải:0

01/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1048 | lượt tải:0

15/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND Quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam / dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc t

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 548 | lượt tải:0

103/2017/NĐ-CP

Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 1069 | lượt tải:0

25/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 662 | lượt tải:0

114/2016/NĐ-CP

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 633 | lượt tải:0

24/2014/TT-BTP

Thông tư 24/2014/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 637 | lượt tải:0

15/2014/TT-BTP

Thông tư 15/2014/TT-BTP Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 573 | lượt tải:0

26/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật

Thời gian đăng: 02/10/2021

lượt xem: 479 | lượt tải:153

146/2012/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 580 | lượt tải:0

28/2012/NĐ-CP

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Thời gian đăng: 02/10/2021

lượt xem: 644 | lượt tải:274

21/2011/TT-BTP

Thông tư 21/2011/TT-BTP Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 642 | lượt tải:0

12/2011/TT-BTP

Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 580 | lượt tải:0

19/2011/NĐ-CP

Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 633 | lượt tải:0

52/2010/QH12

Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 580 | lượt tải:0

2298/QĐ-UB

Quyết định 2298/QĐ-UB ngày 12/12/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Thời gian đăng: 08/01/2021

lượt xem: 626 | lượt tải:0
Thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Để triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Xem tiếp 

Hoạt động vui chơi tại Quãng Trường Hùng Vương, Thành phố Bạc Liêu

Trung tâm BTXH tỉnh Bạc liêu tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Ngày 07 tháng 2 năm 2023, Ban giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh Bạc Liêu tổ chức đưa các trẻ đi chơi, tham quan tại Siêu thị Vincom, Quãng Trường Hùng Vương, Khu Hành Chính, phường 1 và ăn uống tại khu ăn uống phường 2, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

Xem tiếp 

 
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Xem tiếp 

 
Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tập huấn về công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Từ ngày 29/11 đến 02/12/2022, Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức 01 tập huấn cho cán bộ ngành lao động và ngành y tế về công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Xem tiếp 

Ảnh minh họa: Internet

Nắng tháng Chạp

Những ngày tháng Chạp, nắng dát vàng trên khắp các nẻo đường. Tôi trở về quê với biết bao niềm hứng khởi trong lòng. Ban mai quê trong vắt, nơi chẳng có tiếng ồn ào đô thị, tôi lắng nghe tất cả những gì thân thuộc xung quanh mình.

Xem tiếp 

 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
QUANG-CANH-BUOI-HOI-NGHI.png DV-Y-KIEN-1.png DV-Y-KIEN-2.png z3858893242053-56c3d89bb689b896098de1d4d5eda623.jpg KET-LUAN.png QD.jpg HN-07-10-2022.jpg QUANG-CANH-2.png BC-CONG-DOAN.png 98db7593bd5e7900204f3.jpg 8328097cc1b105ef5ca04.jpg 35fcafbf6772a32cfa632.jpg 083ea40aa3e167bf3ef02.jpg 673c950592ee56b00fff4.jpg bcdd650862e3a6bdfff29.jpg 3d408371849a40c4198b3.jpg 8cddaef0a91b6d45340a1.jpg 1.jpg a3.jpg 2.jpg a1.jpg 8cc65dd50562c83c91732.jpg c8a6b48cec3b2165782a8.jpg c92fd5098dbe40e019af10.jpg 1e05a913f1a43cfa65b53.jpg 4aeb7cc9247ee920b06f9.jpg Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại... Quang cảnh buổi họp mặt. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên sức... Quang cảnh buổi họp mặt 2 Ban đại diện Hội NCT tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên sức... Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số... Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số... Quang cảnh buổi họp mặt Quang cảnh hội nghị.jpg Quang cảnh hội nghị 2.jpg Chủ tịch công đoàn BP và Giám đốc Trung tâm ký kết giao ước... Đoàn viên công đoàn phát biểu tại Hội nghị.jpg Chi-uy-va-Doan-vien-nam-tang-hoa-chuc-mung-nu-cong-doan.jpg 76036269e59016ce4f813.jpg nu-cong-doan.jpg nu-cong-doan3-3.jpg 27-02-2021.jpg 65f80f9188687b3622794.jpg Phat-bieu-8-3.jpg 27-2-2021.jpg nu-cong-doan4.jpg Chi-uy-va-BCH-cong-doan-tang-hoa-BGD-ngay-8-3.jpg 84b7895f1a8de9d3b09c6.jpg SINH-HOAT-CHUYEN-DE-THANG-3-2021.png 08bf884c1b9ee8c0b18f4.jpg 6026ba0b3ed9cd8794c81.jpg 9f241b0c9fde6c8035cf2.jpg 67c5e22871fa82a4dbeb5.jpg c4c6f8216bf398adc1e28.jpg 72ba7a5ce98e1ad0439f9.jpg c51cd4f74725b47bed347.jpg BA-TO-HONG-NGUYEN-TIEP-THU-Y-KIEN-CHI-DAO.jpg 32e4943e61d2928ccbc312.jpg BA-NGUYEN-THUY-NHU-PHAT-BIEU-CHI-DAO-HOI-NGHI.jpg 9997f04d05a1f6ffafb010.jpg BA-NGUYEN-THUY-NHU-TANG-GIAY-KHEN-CHO-CBVC-TRUNG-TAM.jpg QUANG-CANH-HOI-NGHI.jpg 1-6.jpg 1.jpg Thu-Thao1.jpg 2.jpg FB-IMG-1600858377197.jpg 1.jpg FB-IMG-1600858401076.jpg 2.jpg 68cf9793718180dfd990.jpg 3-Hoi-thao-chuyen-de-thang-12-2020-1.jpg z2160283653657-1a6fbc2868f213f695908dc20045ad82.jpg Hoi-thao-chuyen-de-thang-12-2020-3.jpg z2160283655852-6aacc12b2c73322d4a6a973af99a789a.jpg TRAO-QUYET-DINH-KET-NAP-DANG-VIEN-MOI-CHO-DOAN-VIEN-UU-TRU-D 21167345-2007758529454595-1179534886869175176-o.jpg z2160283640115-b25b44a103a6c3c484bc7068c52d643e.jpg 58599163-2375087026055075-2269591964817031168-n.jpg fe3f06c40373fc2da5621.jpg c1ec09216c9093ceca8137.jpg 0fda530e29bfd6e18fae86.jpg dda252a42815d74b8e0447.jpg 1bb544a45e13a14df8024.jpg 1ccb09eb6c5a9304ca4b24.jpg nguyen.jpg 4c7525773fc0c09e99d16.jpg 1f6820e95a58a506fc4973.jpg 4da705ac1f1be045b90a5.jpg 10.jpg 4.jpg 5.jpg dc41.jpg 8.jpg 6.jpg 7.jpg 2.jpg 3.jpg 123.jpg Dc-NGUYEN-VAN-VU-P-BI-THU-DANG-UY-PHAT-BIEU-KHAI-THONG-TIEU- Dc-NGUYEN-VAN-VU-P-BI-THU-DANG-UY-SO-LAO-DONG-TANG-HOA-CHUC- BCH.jpg TAP-THE-DANG-VIEN-CHI-BO-VII-DANG-BO-SO-LAO-DONG-NK-20-22.jp BIEU-QUYET-CHI-TIEU-NGHI-QUYET-TAI-DAI-HOI-CHI-BO-VII-DANG-U 3.jpg 6.jpg 2.jpg 5.jpg 1.jpg 4.jpg 0.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây