Lên phía trên
Chính sách trợ giúp xã hội.
Câu hỏi:
Những đối tượng nào đủ điều kiện nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội?
Trả lời:
Tại Điều 6 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nêu: 
1. Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:
a) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;
b) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú.
3. Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
4. Những người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (sau đây gọi chung là đối tượng tự nguyện).
5. Các đối tượng khác theo chương trình, đề án hỗ trợ hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

 
Lên phía trên
Quy trình thủ tục.
Câu hỏi:
Liên hệ cơ quan nào để được hướng dẫn làm hồ sơ gửi đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Bạc Liêu?
Trả lời:
Cá nhân (hoặc tập thể) liên hệ trực tiếp với cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội của UBND xã/phường/thị trấn nơi cư trú hoặc phát hiện đối tượng trên địa bàn để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục gửi vào Trung tâm Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Bạc Liêu.

Quy trình thủ tục được thực hiện theo Quyết định 325/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý Của Sở Lao động - Thương binh và xã hội (01 Quy trình tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội)

 
Lên phía trên
Chế độ hưởng trợ cấp.
Câu hỏi:
Đối tượng đang hưởng trợ cấp (chế độ chính sách, bảo trợ...) tại địa phương, khi chuyển vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng thì hưởng trợ cấp nơi nào?
Trả lời:
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng, khi chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng thì địa phương phải ra Quyết định thôi hưởng trợ cấp tại địa phương, chỉ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm.

Các trường hợp đối tượng thuộc diện chính sách của Nhà nước (Thương binh, Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng,...) thì chuyển chế độ về UBND xã (nơi cơ quan đóng trên địa bàn) để tiếp tục nhận chế độ theo quy định.

(Chế độ thực hiện theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội)

 
Lên phía trên
Biểu mẫu hồ sơ. Bao gồm:
Câu hỏi:
Hồ sơ của đối tượng (bảo vệ khẩn cấp, bảo trợ xã hội đưa vào nuôi dưỡng tập trung, chất độc hóa học/dioxin ...) bao gồm?
Trả lời:
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu với PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ để hướng dẫn hoàn chỉnh theo đúng quy định. 

Hồ sơ của các nhóm đối tượng (bảo vệ khẩn cấp, bảo trợ xã hội đưa vào nuôi dưỡng tập trung, chất độc hóa học/dioxin ...) bao gồm:
 
Mẫu 1a. (Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

Mẫu 1d. (Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

Mẫu 1đ. (Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

Mẫu 3. (Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

Mẫu 9. (Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014)

Mẫu 10.(Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017) 

Mẫu 11. (Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017) 

SỐ ĐIỆN THOẠI HOTLINE HƯỚNG DẪN: Ms LIÊN - 0942 478 515 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây