Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân”.

Thứ bảy - 24/10/2020 03:32 6.052 0
Thực hiện Kế hoạch 35-KH/ĐU ngày 03/01/2020 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vừa qua, chiều ngày 23/10/2020 được sự thống nhất của Thường vụ Đảng ủy Sở, Chi bộ II phối hợp Chi bộ VI thực hiện sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. 
Với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Bác dạy: “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Dân là gốc của nước. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”; theo đó, có dân là có tất cả, không được lòng dân thì sớm hay muộn cũng thất bại: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
“Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân” Giúp cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn phụ trách. 
Qua chủ đề sinh hoạt, Chi bộ VII (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu) nhận thấy đối với chủ đề này có liên quan rất nhiều đến quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ, viên chức và người lao động trong chi bộ nói riêng cũng như cán bộ ngành lao động TBXH nói chung.
c8e09f6065a39bfdc2b2
Đ/c Tô Hồng Nguyên, Bí thư Chi bộ VII tham gia phát biểu tham luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề
với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân”.
Đối với Trung tâm có 04 bộ phận chuyên môn (Hành chính Kế toán, Cấp dưỡng chăm sóc đối tượng, Y tế phục hồi chức năng và Bảo vệ sản xuất) thực hiện chức năng tiếp nhận vào quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, Dioxin ...
Trong những năm qua việc tham mưu thực hiện công tác chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất của đối tượng từng bước không ngừng được nâng cao. Thời gian qua tập thể Chi ủy chi bộ, Ban giám đốc Trung tâm đã tham mưu cho Đảng ủy và có báo cáo kịp thời cho Ban giám đốc Sở nắm, chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn, vướn mắc phát sinh ở địa phương liên quan đến hồ sơ thủ tục, công tác tiếp nhận đối tượng... 
Cán bộ, viên chức và người lao động đã từng bước nhận thức được ý nghĩa và tạo lập thói quen về phong cách làm việc chuyên nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xem việc quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế là công việc trọng tâm hàng đầu từ đó xác định được chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách có hiệu quả hơn.
“Nâng cao tinh thần trách nhiệm” 
a) Trách nhiệm Chi ủy Chi bộ và BGĐ Trung tâm.

- Phân công nhiệm vụ theo hướng đúng người, đúng việc, phân công đúng nhiệm vụ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ, viên chức và người lao động. Tổ chức thực hiện tốt nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị, sử dụng thời gian làm việc hợp lý hiệu quả.
- Góp ý, phê bình chấn chỉnh, kịp thời xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc, các kiến nghị, đề xuất của các bộ phận chuyên môn phát sinh trong qua trình quản lý và chăm sóc đối tượng;  tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về các chế độ nuôi dưỡng đối tượng tập trung tại Trung tâm. 
- Gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, có biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời những cán bộ, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, phê bình nhắc nhở những công chức, viên chức và người lao động chưa thực hiện tốt.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên làm tốt thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, phê bình, kiểm điểm những đồng chí làm chưa tốt, chưa chấp hành sự phân công của lãnh đạo cấp trên. Trong năm có 01 đảng viên được Đảng ủy Sở biểu dương đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
b) Trách nhiệm của viên chức và người lao động.
Để thực hiện tốt các yêu cầu do Chi ủy, Ban giám đốc trung tâm đề ra thì đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần trách nhiệm của mình trong việc ý thức trách nhiệm được phân công phụ trách, thực hành lề lối làm việc khoa học, trật tự kỷ cương, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, đó là việc làm thiết thực cụ thể nêu cao tính tiên phong gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng hiệu quả công việc được phân công.
- Ngay từ đầu năm, các bộ phận chuyên môn đã lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng nhiệm vụ được phân công, mục tiêu là đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về các chế độ nuôi dưỡng đối tượng vơi tinh thần trách nhiệm cao. 
- Từ đầu năm đến nay Trung tâm tiếp nhận tổng số 15 đối tượng, tái hòa nhập cộng đồng là 09. Tổng số đối tượng đang nuôi dưỡng là 79 đối tượng. Việc quản lý chăm sóc cho các đối tượng trong thời gian qua đã được từng cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện khá tốt ở tất cả các lĩnh vực như:  tiếp nhận, quản lý, chăm sóc về ăn ở cho các đối tượng,… Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các cụ và các cháu nhân dịp hè, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tết Trung thu,... Ngoài ra, trung tâm đã chú trọng, quan tâm đến việc giáo dục cho các trẻ, duy trì phối hợp tốt với các điểm Trường, các cơ sở dạy nghề tư nhân đóng trên địa bàn tổ chức cho các trẻ đủ điều kiện đi học. Tổng số trẻ em đi học văn hóa và học nghề là 11 cháu. (có 06 trẻ học cấp I, 04 trẻ cấp II, 01 cháu học nghề). 
- Đặc thù công việc của các chị chăm sóc trực tiếp, ngoài thời gian làm ban ngày thì các chị phải thay nhau trực đêm, các chị vẫn đảm bảo ca trực và chăm sóc tốt cho ĐT. Đầu tuần phòng sắp xếp lich trực cho các chị. Riêng ngày cuối tuần, ngày lễ tết các chị đều phải thay ca nhau trực.
- Mặc dù làm việc trong môi trường độc hại, một số ĐT đi vệ sinh tại chỗ tại chỗ, không tự phục vụ được nhưng đôi ngũ NV chăm sóc trực tiếp không ngần ngại, vượt qua thách thức, luôn bên cạnh giúp đỡ đối tượng những lúc ốm đau bệnh tật. (trong đợt tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh vừa qua đã có 01 chị được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước) 
- Ngoài việc trực tiếp quan tâm chăm sóc về các sinh hoạt thường ngày (ăn uống, giặt giũ...), làm công tác dinh dưỡng cho các trẻ em, người già yếu bệnh tật, dạy văn hóa, học nghề cho trẻ… thì không thể thiếu đến việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng này, vì các đối tượng này chủ yếu sức khỏe không được đảm bảo như mọi người bình thường khác nên cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn. 
- Trong thời gian qua nhờ sự phối hợp chặt chẽ với y tế tại địa phương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh,... đã thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe, của từng đối tượng, từ đó sức khỏe của từng người đã được ổn định, hạn chế tối đa việc đưa các cụ cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật phải nhập viện điều trị. Đặt biệt, trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, đang gồng mình chống dịch bệnh Covid19. Bộ phận y tế phục hồi chức năng đã cho thấy trách nhiệm cao của từng cán bộ, viên chức trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Sớm cập nhật thông tin, tham mưu rất kịp thời giúp Ban giám đốc trung tâm thực hiện tốt các Chủ trương, ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong việc phòng chống dịch bệnh Covid19 cho các nhóm đối tượng tại Trung tâm. 
Học tập theo Bác “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân” thì bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công việc gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm. Cán bộ, công chức, viên chức khi được phân công công việc gì, dù to hay nhỏ, dù quan trọng hay ít quan trọng, dù phức tạp hay ít phức tạp đều phải thấy được công việc đó là rất vinh quang, đáng tự hào, phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, thực hiện hết sức mình để hoàn thành một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đem lại kết quả cao nhất. 
Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dù đơn giản, hay phức tạp, dù nhiều hay ít, dù bình thường hay khẩn cấp, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, quy trình, thủ tục, không làm tắt, làm trái quy định, trái với lương tâm của người cán bộ, công chức, không có động cơ cá nhân trong công việc. Tuy nhiên, cũng không được cứng nhắc, máy móc, phải linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thành công việc nhanh nhất với chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất. 
Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn một số ít cán bộ công chức, viên chức và người lao động vẫn chưa phát huy hết trách nhiệm của bản thân, chưa thực hiện tốt công việc được phân công, chưa chịu khó nghiên cứu văn bản tổ chức thực hiện, còn một số ít chưa tuân thủ nghiêm giờ giấc làm việc, vẫn còn tình trạng đi trể về sớm, chưa sử dụng quỹ thời gian tối đa cho công việc, còn làm việc riêng trong giờ hành chính. 
Hướng tới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân” Chi bộ VII đề ra một số giải pháp cụ thể mà cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tại Trung tâm cần thực hiện:
- Chi ủy, Ban giám đốc Trung tâm cụ thể hóa nhiệm vụ theo hàng tuần, hàng tháng, quý và triển khai kịp thời đến các phòng trực thuộc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và có chỉ đạo uốn nắn kịp thời những vấn đề sai lệch, thiếu trách nhiệm vì lợi ích cá nhân (nếu có). 
- Từng cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đó phải có công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữa các cá nhân với nhau, để từ đó kịp thời phát hiện những yếu kém và chấn chỉnh kịp thời.
- Xác định rõ những điều kiện tác động ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, tinh thần ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân cán bộ, viên chức và người lao động trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công việc. Đó là:
+ Mỗi cán bộ, viên chức và người lao động từng bước phải nhận thức được ý nghĩa và tạo lập thói quen phong cách làm việc chuyên nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xem việc quan tâm chăm lo các đối tượng là công việc trọng tâm hàng đầu từ đó xác định được chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách có hiệu quả hơn theo quy định. 
+ Phải tự kiểm tra lại công việc hằng ngày đã thực hiện đến đâu, với mức độ, kết quả như thế nào; còn những gì chưa làm được hay làm với kết quả chưa như mong muốn cần điều chỉnh, khắc phục cho tốt hơn. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.
+ Khi nhận ra thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, thậm chí là sai lầm, vi phạm, phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp sửa chữa, khắc phục, kể cả khắc phục hậu quả do mình gây ra, phấn đấu vươn lên; không tranh công, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác. Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp... để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu. 
Ngoài ra, để tiếp tục “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân” thời gian tới thì mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ chung:
Một là, Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và sự phân công của lãnh đạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Hai là, Thường xuyên học tập, nghiêu cứu các văn bản để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, thể hiện tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, nổ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương chăm “hết việc chứ không hết giờ”.
Ba là, Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc của người dân.
Bốn là, Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đảng viên, CCVC; nghiêm túc thực hiện chuẩn mực, đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử theo quy định tại Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số  2183/QĐ-UBND ngày ngày 01/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong giao tiếp với người dân, người lao động phải biết tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, người lao động./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Trúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây