tải xuống (12)

Tuyển dụng lao động, tháng 11.2022

 05:06 04/11/2022

Xét nhu cầu công việc, tháng 11.2022 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng 02 hợp đồng lao động.
Tuyển dụng hợp đồng lao động, tháng 8/2022

Tuyển dụng hợp đồng lao động, tháng 8/2022

 04:57 23/08/2022

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2019 của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bạc Liêu. Xét nhu cầu vị trí việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:
TB4 2022

Tuyển dụng, tháng 4-2022

 05:33 15/04/2022

Căn cứ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động, cụ thể như sau:
tải xuống (1)

TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2022

 20:35 24/02/2022

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động:
tải xuống (1)

TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2022

 10:13 18/01/2022

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động:
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây