BAN GIÁM ĐỐC - CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
BAN GIÁM ĐỐC
Email:btxhbaclieu@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà: Tô Hồng Nguyên
Điện thoại:0913655094
Email: nguyenbl2507@yahoo.com.vn
Giám đốc Bà: Tô Hồng Nguyên
2 Bà: Dương Thị Mây
Điện thoại:0919121214
Email: maybl_85@yahoo.com.vn
Phó Giám đốc Bà: Dương Thị Mây
BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà: Lưu Kim Chinh
Điện thoại:0917058567
Email: kimchinh1985@gmail.com
Phó Trưởng Bộ phận Bà: Lưu Kim Chinh
BỘ PHẬN Y TẾ - PHCN
Email:ytebtxhbl@gmail.com
Điện thoại:02913678786
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông: Huỳnh Phương Trúc
Điện thoại:0918557887
Email: bstruc12@gmail.com
Trưởng Bộ phận Ông: Huỳnh Phương Trúc
BỘ PHẬN CẤP DƯỠNG - CSĐT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà: Phạm Thị Cẩm Phường
Điện thoại:0949384807
Email: camphuongbtxh@gmail.com
Trưởng Bộ phận Bà: Phạm Thị Cẩm Phường
BỘ PHẬN BẢO VỆ - SẢN XUẤT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông: Bùi Hoàng Phúc
Điện thoại:0947134313
Email: buihoangphucbtxhbl@gmail.com
Phó Trưởng Bộ phận Ông: Bùi Hoàng Phúc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây