Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2021

Thứ hai - 07/06/2021 09:34 384 0
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2021 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2021.
1. Công tác tiếp nhận và chăm sóc đối tượng.
Trong tháng, Trung tâm bàn giao 01 đối tượng trẻ em mồ côi về gia đình và địa phương tái hòa nhập cộng đồng.
Tổng số đối tượng hiện tại của Trung tâm là 79 đối tượng. Trong đó:
          - Người già neo đơn:       49 đối tượng (Khuyết tật 26)
          - Trẻ em:                        26 đối tượng (Khuyết tật 11)
          - Người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin: 03 đối tượng (02 Nam, 01 Nữ)
          - Bảo vệ khẩn cấp: 01 đối tượng trẻ em nữ
2. Các hoạt động chuyên môn.
- Ban Giám đốc tổ chức họp tất cả viên chức và người lao động Trung tâm định kỳ tháng 5/2021. Kết hợp Chi bộ VII tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Nhân viên bộ phận Cấp dưỡng – Chăm sóc đối tượng học tập và làm theo phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ vì đàn con thân yêu” do bộ phận Cấp dưỡng – Chăm sóc đối tượng thực hiện. Họp Ban Giám đốc để thống nhất một số nội dung.
- Trong tháng ra 01 Quyết định chuyển đối tượng về gia đình và địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Lập danh sách đăng ký khám, chữa bệnh cho đối tượng trẻ em, người lớn bị khuyết tật tại Trung tâm. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức tính đến ngày 31/12/2020. Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2020 (lần 2). Báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021. Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2021 – 31/5/2021. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ra Quyết định nâng lương thường xuyên đợt I/2021 cho người lao động tại Trung tâm theo Công văn số 527/SLĐTBXH-VP ngày 02/6/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hiệp y nâng bậc lương thường xuyên cho nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội.
- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 kết hợp sinh nhật quý II/2021 cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Trung tâm. Liên hệ trường Trung học cơ sở Hưng Hội rút 02 hồ sơ trẻ hoàn thành chương trình cấp II, kết quả học tập cuối năm có 03 trẻ đạt thành tích tốt trong học tập. Họp nhân viên bộ phận Cấp dưỡng – Chăm sóc đối tượng định kỳ tháng 6/2021. Tổng vệ sinh các khu, phòng ở của đối tượng, nhắc nhở các đối tượng tự chăm sóc được vệ sinh cá nhân và giường tủ gọn gàng, ngăn nắp. Kiểm tra nhân viên cấp dưỡng trong vấn đề vệ sinh thực phẩm các bữa ăn hàng ngày, chú trọng thành phần dinh dưỡng và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn.
- Trong tháng, chuyển tuyến khám chuyên khoa 06 trường hợp, chuyển cấp cứu 01 trường hợp vượt quá khả năng, nhập viện điều trị (xuất huyết tiêu hóa/Xơ gan). Ban hành Công văn số 35/TTBTXH-YTPHCN ngày 31/5/2021 về việc chỉ đạo khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19. Lập Tờ trình đề nghị Trạm Y tế Hưng Hội và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi hỗ trợ khám sàng lọc, lập mới hồ sơ quản lý điều trị cho bệnh nhân tâm thần kinh đang nuôi dưỡng tại Trung tâm. Làm tốt công tác quản lý ca tại cộng đồng; liên hệ Trạm Y tế Hưng Hội nhận thuốc điều trị cho 03 đối tượng tâm thần; lập hồ sơ tiêm chủng chương trình cho 01 trẻ sơ sinh đang nuôi dưỡng tại đơn vị. Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố khám và phát thuốc theo BHYT cho trên 160 lượt đối tượng, thực hiện đúng quy định chế độ thuốc thông thường cho 160 lượt đối tượng với tổng số tiền là 3.200.000 đồng.Thực hiện khử khuẩn định kỳ các khu vực phòng ở bằng Cloramin B 25%, nhắc nhở các bộ phận có liên quan tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng làm việc, phòng ở của đối tượng, tuân thủ quy định 5K khi đến cơ quan, đơn vị.
- Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 đối với các lượt viên chức và người lao động ra vào đơn vị. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện, nước đảm bảo vận hành tốt. Công tác sản xuất, cắt tỉa cành các cây ăn trái, chăm sóc hoa màu, cây kiểng được duy trì thực hiện thường xuyên. Phát quang bụi rậm, vệ sinh các khu vực trong khuôn viên cơ quan.
- Tổ Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cơ quan thực hiện kiểm tra định kỳ 4 lượt, qua đó nhắc nhở đảm bảo quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Chú ý vệ sinh dụng cụ nhà bếp và môi trường xung quanh sạch sẽ, gọn gàng.
II. Phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021.
Để hoàn thành nhiệm vụ trong Quý III/2021, Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021 cụ thể như sau:
- Họp Ban Giám đốc để thống nhất một số nội dung có liên quan đến các bộ phận và đối tượng tại đơn vị. Tổ chức họp tất cả viên chức và người lao động định kỳ tháng, phân loại viên chức và người lao động Quý II/2021. Kết hợp với Chi bộ VII tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả viên chức và người lao động Trung tâm. Chỉ đạo các bộ phận thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc và vị trí làm việc theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương và một số chính sách để phục vụ công tác lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2021. Tổng hợp phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của các bộ phận thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xem xét, phân loại quý II/2021.
- Tổ chức họp nhân viên bộ phận Cấp dưỡng – Chăm sóc đối tượng và họp đối tượng trẻ em, người già định kỳ tháng nhằm kịp thời nắm tình hình công việc chuyên môn của nhân viên và giải quyết các vướn mắc của đối tượng. Quan tâm theo dõi sinh hoạt hàng ngày của trẻ em, dạy kèm cho trẻ tại Trung tâm nhân dịp nghỉ hè, đặc biệt là trong việc học văn hóa và định hướng nghề cho trẻ. Tổng vệ sinh khu nuôi dưỡng đối tượng và khu nhà bếp. Duy trì tắm nắng vào buổi sáng cho các đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng nhằm tăng cường sức đề kháng.
- Tăng cường công tác khám và điều trị bệnh ban đầu, đảm bảo ca trực. Duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện quy định 5K tại Trung tâm. Cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường duy trì việc phối hợp tốt với các cơ sở y tế địa phương nhằm hỗ trợ kịp thời công tác khám chữa bệnh cho đối tượng tại Trung tâm.
- Tăng cường trực bảo vệ và an ninh cơ quan, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại Trung tâm. Phát cỏ, bụi rậm trong khuôn viên cơ quan tạo không gian thông thoáng, tiếp tục trồng hoa màu và chăm sóc cây kiểng.
- Tổ Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cơ quan tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất chất lượng thực phẩm. Đảm bảo quy trình chế biến thực phẩm hợp vệ sinh, lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Thường xuyên nhắc nhở vệ sinh môi trường, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ các khu vực nuôi dưỡng đối tượng./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Bích Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây