* BAN GIÁM ĐỐC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà: TÔ HỒNG NGUYÊN
GIÁM ĐỐC
UVBCH Đảng ủy Sở LĐTBXH, Bí thư chi bộ VII
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Bà: TÔ HỒNG NGUYÊN
2 Bà: DƯƠNG THỊ MÂY
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó Bí thư chi bộ VII, Chủ tịch công đoàn
Đại học Kế toán
Bà: DƯƠNG THỊ MÂY
* BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN
Email:btxhbaclieu@gmail.com
Điện thoại:02913610237
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông: HUỲNH PHƯƠNG TRÚC
Điện thoại:0918557887
02913610237
Email: bstruc12@gmail.com
TRƯỞNG BỘ PHẬN
Chi ủy viên chi bộ VII
Đại học Luật
Ông: HUỲNH PHƯƠNG TRÚC
2 Bà: LƯU KIM CHINH
Điện thoại:0917058567
02913610237
Email: kimchinh1985@gmail.com
PHÓ TRƯỞNG BỘ PHẬN
UV BCH công đoàn
Đại học Kế toán
Bà: LƯU KIM CHINH
* BỘ PHẬN CẤP DƯỠNG - CHĂM SÓC ĐỐI TƯỢNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà: PHẠM THỊ CẨM PHƯỜNG
Điện thoại:0949384807
Email: camphuongbtxh@gmail.com
TRƯỞNG BỘ PHẬN
Đại học Luật
Bà: PHẠM THỊ CẨM PHƯỜNG
* BỘ PHẬN Y TẾ - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Điện thoại:02913678786
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông: CHÂU VĂN TỚI
Điện thoại:0913168208
02913678786
Email: chautoi.ctxh@gmail.com
PHÓ TRƯỞNG BỘ PHẬN
Phó Chủ tịch công đoàn
Cừ nhân Y tế công cộng
Ông: CHÂU VĂN TỚI
* BỘ PHẬN BẢO VỆ - SẢN XUẤT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông: BÙI HOÀNG PHÚC
Điện thoại:0947134313
Email: buihoangphucbtxhbl@gmail.com
TRƯỞNG BỘ PHẬN
Đại học Luật
Ông: BÙI HOÀNG PHÚC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây