ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
CHI ỦY
Email:chibo7solaodong@gmail.com
1 Đồng chí: Tô Hồng Nguyên
Điện thoại:0913655094
Email: nguyenbl2507@yahoo.com.vn
UV BCH Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Bí thư chi bộ VII Đồng chí: Tô Hồng Nguyên
2 Đồng chí: Dương Thị Mây
Điện thoại:0919121214
Email: maybl_85@yahoo.com.vn
Phó Bí thư chi bộ Đồng chí: Dương Thị Mây
3 Đồng chí: Huỳnh Phương Trúc
Điện thoại:0918557887
Email: bstruc12@gmail.com
Chi ủy viên Đồng chí: Huỳnh Phương Trúc
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
4 Bà: Dương Thị Mây
Điện thoại:0919121214
Email: maybl_85@yahoo.com.vn
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận BTXH Bà: Dương Thị Mây
5 Ông: Châu Văn Tới
Điện thoại:0913168208
Email: chautoi.ctxh@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận BTXH Ông: Châu Văn Tới
6 Bà: Lưu Kim Chinh
Điện thoại:0917058567
Email: kimchinh1985@gmail.com
UV BCH Công đoàn Bộ phận BTXH Bà: Lưu Kim Chinh
BAN GIÁM ĐỐC - CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BAN GIÁM ĐỐC
Email:btxhbaclieu@gmail.com
1 Bà: Tô Hồng Nguyên
Điện thoại:0913655094
Email: nguyenbl2507@yahoo.com.vn
Giám đốc Bà: Tô Hồng Nguyên
2 Bà: Dương Thị Mây
Điện thoại:0919121214
Email: maybl_85@yahoo.com.vn
Phó Giám đốc Bà: Dương Thị Mây
BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN
3 Ông: Huỳnh Phương Trúc
Điện thoại:0918557887
Email: bstruc12@gmail.com
Trưởng Bộ phận Ông: Huỳnh Phương Trúc
4 Bà: Lưu Kim Chinh
Điện thoại:0917058567
Email: kimchinh1985@gmail.com
Phó Trưởng Bộ phận Bà: Lưu Kim Chinh
BỘ PHẬN Y TẾ - PHCN
Email:ytebtxhbl@gmail.com
5 Châu Văn Tới
Phó Trưởng Bộ phận Châu Văn Tới
BỘ PHẬN CẤP DƯỠNG - CSĐT
6 Bà: Phạm Thị Cẩm Phường
Điện thoại:0949384807
Email: camphuongbtxh@gmail.com
Trưởng Bộ phận Bà: Phạm Thị Cẩm Phường
BỘ PHẬN BẢO VỆ - SẢN XUẤT
7 Ông: Bùi Hoàng Phúc
Điện thoại:0947134313
Email: buihoangphucbtxhbl@gmail.com
Trưởng Bộ phận Ông: Bùi Hoàng Phúc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây